Vapaa­eh­toi­set arkun­kan­ta­jat omais­ten apuna

Vapaaehtoiset arkunkantajat Tauno Kivelä (edessä) ja Sauli Jaara sekä seurakuntamestari Anne Laurila kertovat vapaaehtoisten käytön arkunkantajina hautajaisissa käynnistyneen Iissä hyvin.Vapaaehtoiset arkunkantajat Tauno Kivelä (edessä) ja Sauli Jaara sekä seurakuntamestari Anne Laurila kertovat vapaaehtoisten käytön arkunkantajina hautajaisissa käynnistyneen Iissä hyvin.

Iin seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty vapaa­eh­tois­ten arkun­kan­ta­jien toi­min­ta monen muun seu­ra­kun­nan tapaan, kos­ka sil­le on koet­tu ole­van tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä muka­na on kol­me vapaa­eh­tois­ta arkun­kan­ta­jaa, mut­ta toi­vee­na on saa­da hei­tä lisää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus