Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen jat­kuu Hau­ki­pu­taal­la ja käyn­nis­tyy Kiimingissä

Täys­kui­tu jat­kaa valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la ja aloit­taa ver­kon raken­ta­mi­sen Kii­min­gis­sä tou­ko­kuun aika­na. Ensim­mäi­set liit­ty­mät ehdit­tiin ottaa käyt­töön Hau­ki­pu­taal­la jo vii­me vuo­den lopul­la ja seu­raa­vat liit­ty­mät pääs­tään kyt­ke­mään asiak­kail­le lop­pu­ke­säl­lä niin Hau­ki­pu­taal­la kuin Kiimingissäkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus