Toi­mit­ta­jal­ta: Val­lat­to­mat valtuutetut

Vii­me kevää­nä me äänes­tä­jät ajat­te­lim­me ole­vam­me muka­na valit­se­mas­sa kun­tam­me kor­kein­ta päät­tä­vää elin­tä, val­tuus­toa. Mones­sa kun­nas­sa niin  onkin, mut­ta onko­han Oulus­sa käy­nyt nyt toi­sin. Esi­mer­kik­si kau­pun­gin ydin­a­sias­ta, pal­ve­lu­ver­kos­ta, päät­tää­kin Oulus­sa kau­pun­gin­hal­li­tus eikä ‑val­tuus­to. Näin sano­taan kau­pun­gin joh­to­sään­nös­sä, jos­ta päät­ti edel­li­nen val­tuus­to vii­me kevää­nä. Toki kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitäi­si teh­dä pää­tök­sen­sä kau­pun­gin­val­tuus­ton lin­jauk­sen mukai­ses­ti, mut­ta kuten tie­de­tään, nämä linjaukset… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus