Kunin­kaal­li­sia vie­rai­ta Hau­ki­pu­taan put­ka­ti­lois­sa

Metsi Oy:n Lähi-idän myyntijohtaja Mr. Parlakyildiz Istanbulista ja toimitusjohtaja Ville Volanen sekä Irakin öljysektorin uusien teknologioiden investointijohtaja Mr. Al-Isawi olivat osa Haukiputaan konttiputkalla vierailleesta ryhmästä, johon kuului lisäksi muun muassa Omanin sulttaanikunnan kuningashuoneen ja Turkin edustusta.

Oma­nin sult­taa­ni­kun­nan kunin­gas­huo­neen, Ira­kin, Tur­kin ja Englan­nin edus­ta­jia vie­rai­li tiis­tai­na aamul­la tutus­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan polii­si­lai­tok­sen sisä­pi­hal­le vii­me kesän aika­na nous­see­seen put­ka­ko­ko­nai­suu­teen kont­tien val­mis­ta­jay­ri­tyk­sen Met­si Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Vola­sen vie­raa­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus