Vaa­li­tel­tat koro­nan varjossa

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat jou­tu­neet näis­sä vaa­leis­sa teke­mään vaa­li­työ­tään poik­keuk­sel­li­sel­la taval­la, osin koro­na­ra­joi­tus­ten var­jos­sa. Koro­na­ra­joi­tus­ten hel­li­tet­tyä useat puo­lu­eet ovat läh­te­neet otta­maan vaa­li­työs­sään lop­pu­ki­riä vaa­li­telt­tail­len eri puo­lil­la omaa kuntaansa.

Hau­ki­pu­taan alu­eel­la puo­lu­eet ovat koh­dan­neet tilan­teen, jos­sa vaa­li­tel­tan pys­tyt­tä­mi­seen kau­pan edus­tal­le ei ole­kaan saa­tu lupaa. Syy­nä kiel­toon on Ran­ta­poh­jan saa­mien tie­to­jen mukaan koronatilanne.