Uusi asui­na­lue alkaa raken­tua Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­maan

Niittyholman asuinalue tulee Haukiputaan keskuksesta Santaholman suuntaan Länsikehän varteen. Alue rajoittuu toisessa päässä Annalankankaalle.Niittyholman asuinalue tulee Haukiputaan keskuksesta Santaholman suuntaan Länsikehän varteen. Alue rajoittuu toisessa päässä Annalankankaalle.

Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen län­si­puo­lel­le Niit­ty­hol­maan alka nous­ta uusi iso asui­na­lue 50 heh­taa­rin suu­rui­sel­le alu­eel­le. Kun­nal­lis­tek­niik­kaa raken­ne­taan paras­ta aikaa alu­een I-vai­heen osal­ta, jol­ta luo­vu­te­taan nyt tont­te­ja. II-vai­heen raken­nusa­jan­koh­ta ei ole vie­lä tie­dos­sa. Niit­ty­hol­man asui­na­lue sijait­see Län­si­tuu­len kou­lua, lukio­ta, päi­vä­ko­tia ja urhei­lu­kent­tää vas­ta­pää­tä Anna­lan­kan­kaan suun­taan Län­si­ke­häl­lä. Uudel­le asui­na­lu­eel­le voi­daan raken­taa oma­ko­ti­ta­lo­ja ja rivi­ta­lo. Alu­eel­le val­mis­tuu kaik­ki­aan 246 asun­toa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus