Tutus­tu Ran­ta­poh­jan näköis­leh­teen veloi­tuk­set­ta — Pureu­du pai­kal­li­siin avaa usei­ta paikallislehtiä

Ran­ta­poh­jan 14.9.2023 näköis­leh­ti on kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa, mut­ta kan­nat­taa tutus­tua myös Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lun Päi­vän leh­ti-osioon. Klik­kaa itse­si näköis­leh­teen sivul­la oikeal­la ylhääl­lä sijait­se­vas­ta kuvalinkistä.

Verk­ko­si­vu­na jul­kais­ta­va Päi­vän leh­ti sijait­see täs­sä verk­ko­nä­ky­mäs­sä ja se on vai­va­ton lukea myös äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan pai­ne­tun leh­den tilaa­jien sekä digi­ti­laa­jien käy­tös­sä ovat Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti, Päi­vän leh­ti sekä His­to­rial­li­set leh­det, jot­ka ovat Ran­ta­poh­jia 50 vuo­den takaa.

Kym­me­net pai­kal­lis­leh­det avaa­vat mak­su­port­tin­sa tai näköis­leh­ten­sä vapaas­ti luet­ta­vik­si 8.–15.9.2023. Pureu­du pai­kal­li­siin ja tutus­tu elä­mään eri puo­lil­la Suo­mea pai­kal­lis­leh­tien kaut­ta! Muka­na myös Rantapohja.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.