Tuli­tus­ta luvassa

Ran­ta­poh­jas­ta 15.4.1982: Epä­tie­toi­nen isän­tä­mies miet­ti ostaa­ko pul­lo mies­tä väke­väm­pää vai­ko vil­la­pai­ta. Kos­ka ei pys­ty­nyt pul­maan­sa yksin rat­kai­se­maan päät­ti miek­ko­nen kysyä neu­voa kai­ul­ta ja huusi met­sään: ”Ostai­sin­ko pul­lon vai vil­la­pai­an? Kai­ku vas­ta­si: “Vai vil­la­pai­an!” Putaa­lai­nen Ja sit­ten tähän päi­vään: Poi­ka­ka­len­te­ri hyväl­lä maul­la. – Tem­pais­tiin “poi­ka­ka­len­te­ri” hyväl­lä maul­la. Kaik­ki kalen­te­ris­ta saa­dut voi­tot ohja­taan Oulun Poi­kien Talol­le, kertoo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus