Tule­vai­suu­den raken­ta­mi­sen suun­ta äly­ta­lois­sa

Älytalojen on määrä hyödyntää omilla paneeleilla kerättyä aurinkoenergiaa. Autotallien kattokulmat ja suunnat on suunnniteltu niin, että aurinkopaneeleista saadaan irti paras mahdollinen hyöty.

Tule­vai­suu­den oma­ko­ti­ta­lo on etä­oh­jat­ta­va ja ener­gia­te­ho­kas. Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton raken­nusa­lan opis­ke­li­jat opet­te­le­vat tule­vai­suu­den raken­ta­mis­ta Kivi­nie­men Leton­ran­taan val­mis­teil­la ole­val­la oma­ko­ti­ta­loa­lu­eel­la. Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten puheel­la sää­det­tä­vä valais­tus tai sisäl­lä ole­vien ihmis­ten mukaan itses­tään sää­ty­vä ilmas­toin­ti oli­vat tot­ta vain tie­tei­se­lo­ku­vis­sa. Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Kivi­nie­men Leton­ran­taan raken­ta­mis­sa äly­oma­ko­ti­ta­lois­sa ne kuu­lu­vat kui­ten­kin perus­va­rus­te­luun. Äly­ra­ken­ta­mi­nen on tule­vai­suu­den suun­ta, tuu­maa­vat vas­taa­va…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus