Lai­va­kan­kaan kou­lun 6C tutus­tui toi­mit­ta­jan työhön

Rantapohjan toimittaja kävi mediayhteistyövierailulla Laivakankaan koululla Jäälissä.

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­ja Teea Tun­tu­ri vie­rai­li Lai­va­kan­kaan kou­lun 6C-luo­kas­sa ker­to­mas­sa toi­mit­ta­jan työs­tä ja Ran­ta­poh­ja-leh­des­tä. Luo­kan oppi­laat kir­joit­ta­vat Jää­lin kou­lun raken­nus­työ­maan tur­val­li­suus­asiois­ta Rant­sik­kaan syyskuussa.