Tosis­saan mut­ta pil­ke silmäkulmassa

Tuomo Vesajoki, Salla Honkanen, Kimmo Ervasti, Jarno Pyöriä ja Heikki Litendahl yhdessä kuvasta puuttuvan Jani Pekkalan kanssa muodostavat Kellopeli-yhtyeen.

Tois­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan toril­la­kin ilah­dut­ta­nut Kel­lo­pe­li-yhtye keik­kai­lee kuu­kausit­tain ja har­joit­te­lee tavoit­teel­li­ses­ti pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Yhtyee­seen kuu­lu­vat  Sal­la Hon­ka­nen, Jar­no Pyö­riä, Heik­ki Liten­dahl, Kim­mo Ervas­ti, Tuo­mo Ves­ajo­ki ja Jani Pek­ka­la. Lisäk­si yhtyeen kei­koil­la mik­saa­ja­na toi­mii Lee­vi Ihme aina, kun hän ker­ke­ää oman musiik­kiu­ran­sa ohel­la mukaan. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Pyö­riä lau­loi ensin toi­ses­sa van­haa blue­sia soit­ta­vas­sa yhtyees­sä niin ikään haukiputaalaisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus