Syl­vi Kyl­lö­nen Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheenjohtajaksi

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­täy­tyi valit­se­mal­la kyläyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­net toi­mi­kausil­le 2023- 2024. Puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin kau­del­le 2023 Syl­vi Kyl­lö­nen.

Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Annii­na Sara­jär­vi ja sih­tee­rik­si Aino Rapa­la. Rahas­ton­hoi­ta­ja­na toi­mii hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä Kai Pla­ket­ti.

Hal­li­tuk­seen valit­tiin lisäk­si Kir­si Koi­vu­kan­gas ja Kari Lam­min­par­ras. Vara­jä­se­ni­nä toi­mi­vat Mark­ku Kal­lio, Jari Ylö­nen ja Sari Määt­tä.

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sel­lä on pal­jon suun­ni­tel­mia tule­vaan. Tavoit­tee­na jär­jes­tää aktii­vi­suut­ta ja tapah­tu­mia kylällä.