Stres­si iskee, kun emme saa kes­kit­tyä työhömme

Yöunen laatu on yksi tärkeimpiä merkkejä siitä, että stressi on menossa yli sietokyvyn. Jos nukkumaan ei enää pysty normaalisti, ollaan lähellä uupumuksen rajaa.Yöunen laatu on yksi tärkeimpiä merkkejä siitä, että stressi on menossa yli sietokyvyn. Jos nukkumaan ei enää pysty normaalisti, ollaan lähellä uupumuksen rajaa.

Stres­si on tut­tua var­sin­kin monil­le tie­to­työ­läi­sil­le. Stres­si kum­pu­aa hyvin usein kii­rees­tä ja sii­tä, että työ­päi­vät täyt­ty­vät niin monen­lai­ses­ta pie­nes­tä säläs­tä, että pää­työm­me on huk­kua sen alle. Säh­kö­pos­ti, puhe­lin ja ovel­la roik­ku­vat kol­le­gat vie­vät kes­kit­ty­mi­sem­me ja lop­pu­tu­lok­se­na on stres­si. – Stres­sin vält­tä­mi­sek­si pitäi­si pys­tyä kes­kit­tä­mään huo­mio oleel­li­sim­paan, eli sii­hen työ­hön, jota mei­dät on pal­kat­tu teke­mään. Näin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus