Sote-kiin­teis­töt siir­ty­vät vuo­krat­tu­na tai myy­ty­nä hyvin­voin­tia­lu­een hallintaan

Iin uunituore Oulunkaaren sosiaalipalveluille rakennettu kiinteistö on yksi niistä Iin kunnan kiinteistöistä, jotka vuokrataan hyvinvointialueelle. Kaikkiaan Iissä näitä kiinteistöjä on 12. (Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Iin uunituore Oulunkaaren sosiaalipalveluille rakennettu kiinteistö on yksi niistä Iin kunnan kiinteistöistä, jotka vuokrataan hyvinvointialueelle. Kaikkiaan Iissä näitä kiinteistöjä on 12. (Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Kun uudet hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa vuon­na 2023, siir­tyy kun­nil­ta nii­den omis­tuk­seen tai hal­lin­taan tuhan­sia kiin­teis­tö­jä. Suu­ri osa raken­nuk­sis­ta siir­tyy Kun­ta­lii­ton mukaan vuo­krat­tu­na hyvin­voin­tia­lueil­le, mut­ta osa myy­dään joko ulko­puo­li­sel­le sijoit­ta­jal­le tai kun­nan omal­le kiinteistöyhtiölle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus