Sämp­pi­kos­kel­la retkeilemässä

Ase­man kou­lun vii­des­luok­ka­lai­set meni­vät kum­miop­pi­lait­ten­sa kans­sa Sämp­pi­kos­kel­le ret­kel­le kävel­len ennen hiihtolomaa.

Oppi­laat oli­vat innos­tu­nei­ta, että he sai­vat syö­dä ret­kel­lä evään­sä ja las­kea mäkeä. He myös odot­ti­vat hiih­to­lo­maa. Ret­ki oli kiva ja siel­lä oli pal­jon lun­ta. Ruo­ka oli hyvää.

Ennen ret­keä oppi­laat pela­si­vat Kin-bal­lia. Kin-ball oli iso pal­lo, jota koi­tet­tiin pitää ilmas­sa. Sitä oli kiva peli pela­ta kave­reit­ten kanssa.

Jutun on kir­joit­ta­nut Ase­man kou­lun vii­des­luok­ka­lai­nen. Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.