Roko­tuk­set etenevät

Täy­den roko­te­sar­jan koro­naa vas­taan on nyt saa­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la liki 70 pro­sent­tia alu­een yli 12-vuo­tiais­ta asuk­kais­ta. Roko­tuk­set ete­ne­vät, mut­ta vie­lä on paran­ta­mi­sen varaa, kom­men­toi OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Neva­la. Van­hem­mis­sa­kin ikä­ryh­mis­sä rokot­ta­mat­to­mien osuus on vie­lä ver­rat­tain korkea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus