Ran­ta­poh­jan kesä­leh­ti tänään kaik­kien saatavilla

Ran­ta­poh­jan kesä­leh­ti on ilmes­ty­nyt tänään tors­tai­na ja se on laa­jas­sa jake­lus­sa leh­den levik­kia­lu­eel­la. Leh­ti on vapaas­ti luet­ta­vis­sa myös ver­kos­sa.

Kan­nat­taa kokeil­la myös Ran­ta­poh­jan Päi­vän leh­den luke­mis­ta, sil­lä sen­kin jutut ovat auki Ran­ta­poh­jan verkkosivulla.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.