Ran­ta­poh­ja uudis­tuu vuo­den vaihtuessa

Käsi­pu­he­li­met, mat­ka­pu­he­li­met eli kän­ny­kät tuli­vat taval­li­sen­kin ihmi­sen ulot­tu­vil­le hiu­kan yli 20 vuot­ta sit­ten. Mitä niil­lä pys­tyi teke­mään? Soit­ta­maan, lähet­tä­mään teks­ti­vies­te­jä, pelaa­maan mato­pe­liä sekä hiu­kan myö­hem­min otta­maan heik­ko­ta­soi­sen valo­ku­van­kin. Mato­pe­li toi­mi aina, mut­ta vies­ti­toi­min­ta saat­toi olla monin pai­koin kysee­na­lais­ta, kun ver­kon toi­min­ta lop­pui samaan paik­kaan kuin katu­va­lot. Sit­tem­min kän­ny­kät ovat muut­tu­neet äly­lait­teik­si – tie­to­ko­neik­si – ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus