Työ jat­kuu

Vuo­den vaih­tues­sa on hyvä het­ki kat­sel­la men­nyt­tä ja suun­na­ta kat­set­ta tule­vaan. Kevään kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin kau­pun­kiim­me päät­tä­jät. Sain Teil­tä val­ta­kir­jan jat­kaa työ­tä, suu­ri kii­tos sii­tä. Kulu­neen vuo­den tär­kein tee­ma oli luon­nol­li­ses­ti kau­pun­kim­me talous­ti­lan­ne. Huo­li­mat­ta talou­den kas­vus­ta, otam­me ensi vuon­na lisä­vel­kaa lähes 90 mil­joo­naa euroa. Se tekee noin 450 euroa jokais­ta asu­kas­ta koh­den. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la julkisti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus