Raha­pe­lit: Viik­ko 8

Lot­to: 2, 5, 17, 22, 29, 34, 39. Lisä­nu­me­ro: 32. Plus­nu­me­ro: 17. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 3 kpl 126 932,47 e , 6 oikein 2 474,45 e, 5 oikein 50,39 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 4, 27, 31, 35, 40, 43. Viking­nu­me­ro: 8. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 452 611,60 e, 5+1 oikein 15 254,25 e, 5 oikein 1 111,64 e, 4+1 oikein 65,40 e, 4 oikein 27,97 e, 3+1 oikein 9,43 e, 3 oikein 4,42 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 3, 13, 24, 29, 32. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 7. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 2 kpl 1 122 869,80 e, 5 oikein 99 076,70 e, 4+2 oikein 3 885,30 e, 4+1 oikein 207,40 e, 4 oikein 87,60 e, 3+2 oikein 55,40 e, 2+2 oikein 20,20 e, 3+1 oikein 15,60 e, 3 oikein 12,70 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 7,30 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 3 2 0 0 8 0 4 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 3 9 8 2 0 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 000 000,00 e.

Lau­an­tai-Joke­ri: 5 5 8 9 9 3 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio: X21 111 X2X 1122. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 1 kpl 170 411,54 e, 12 oikein 2 840,19 e, 11 oikein 124,44 e, 10 oikein 23,94 e.