Lumi­ti­lan­ne hou­kut­taa moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta rikkeisiin

Kuvan mukainen ajaminen tuottaa moottorikelkkailijalle sakon, mikäli kuljettaja sattuu poliisin haaviin jäämään, tiealueeksi kun lasketaan myös ojat tai niiden puuttuessa kahden metrin etäisyys tieluiskan ulkosyrjästä. Penkalla kelkkailu haittaa myös tien kunnossapitoa, kun aurausviitat katkeavat ja tien reunan sijoittuminen hämärtyy. (Kuva: Ritva Piri)

Tal­ven hyvä lumi­ti­lan­ne innos­taa moot­to­ri­kelk­kai­lun har­ras­ta­jia. Toi­saal­ta se myös hou­kut­taa lakia uhmaa­viin rik­kei­siin koti­pi­hal­ta lail­li­sil­le rei­teil­le tai jääl­le siir­ryt­täes­sä, kun siir­ty­mä hoi­tuu hel­poim­min tie­tä myö­ten tai tei­den pen­kois­sa ajaen, tai jopa pyö­rä­tie­tä pit­kin kelk­kail­len. Tien pen­ke­reet ja ojat kuu­lu­vat kui­ten­kin tie­lii­ken­ne­lain mukaan tie­a­lu­ee­seen, mis­sä maas­toa­jo­neu­vol­la ajo on kiel­let­tyä. Lumi­penk­ko­jen pol­ke­mi­nen moot­to­ri­kel­kal­la, osin tiel­lä ja osin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus