Raha­pe­lit: Viik­ko 47

Lot­to: 7, 8, 20, 26, 27, 28, 36. Lisä­nu­me­ro: 32. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 1 kpl 160 403,93 e, 6 oikein 3 197,84 e, 5 oikein 58,68 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 2, 22, 32, 36, 38, 41. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein — kpl, 5+1 oikein 16 568,13, 5 oikein 908,57 e, 4+1 oikein 72,58 e, 4 oikein 26,90 e, 3+1 oikein 10,79 e, 3 oikein 5,41 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 7, 17, 21, 37, 39. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 5. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 4 kpl 500 829,60 e, 5 oikein 70 705,30 e, 4+2 oikein 2 983,30 e, 4+1 oikein 176,60 e, 4 oikein 89,80 e, 3+2 oikein 43,90 e, 2+2 oikein 17,20 e, 3+1 oikein 13,70 e, 3 oikein 12,70 e, 1+2 oikein 8,80 e, 2+1 oikein 6,90 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 7 8 7 9 3 3 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 0 0 7 3 0 9 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 7 6 2 1 9 2 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio: 1X2 XX2 211 22X2. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 9 282,28 e, 11oikein 349,66 e, 10 oikein 28,23 e.