Raha­pe­lit: Viik­ko 37

Lot­to: 3, 7, 12, 20, 21, 26, 29. Lisä­nu­me­ro: 40. Plus­nu­me­ro: 21. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 149 777,49 e, 6 oikein 1 231,72 e, 5 oikein 35,23 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 2, 4, 8, 10, 43, 44. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 2. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein — kpl, 6+0 oikein 1 kpl 120 283,80 e, 5+1 oikein 3 kpl 15 273,43 e, 5 oikein 697,97 e, 4+1 oikein 50,49 e, 4 oikein 23,98 e, 3+1 oikein 9,84 e, 3 oikein 4,64 e, plus oikein — e.

Euro­jack­pot pe 15.9.: 3, 8, 10, 31, 36. Täh­ti­nu­me­rot: 2, 3. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 5 kpl 405 032,80 e, 5 oikein 285 524,50 e, 4+2 oikein 5 091,50 e, 4+1 oikein 280,00 e, 3+2 oikein 150,10 e, 4 oikein 123,80 e, 2+2 oikein 24,00 e, 3+1 oikein 24,00 e, 3+0 oikein 24,00 e, 1+2 oikein 12,40 e, 2+1 oikein 8,50 e.

Tiis­tai-Joke­ri: 7 5 2 5 0 6 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 5 7 4 3 6 9 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 7 9 1 6 7 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 7 2 5 9 2 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 000 000,00 e.

Lau­an­tai­va­kio: 221 111 21X 1121. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 997 kpl 168,15 e, 12 oikein 7,69 e, 11 oikein — e, 10 oikein — e.