Raha­pe­lit: Viik­ko 20

Lot­to: 3, 23, 25, 26, 27, 35, 39. Lisä­nu­me­ro: 36. Plus­nu­me­ro: 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 130 583,20 e, 6 oikein 2 386,38 e, 5 oikein 64,19 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 2, 15, 21, 25, 39, 41. Viking­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 4. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 1 kpl 17 024 897,70 e, 6+0 oikein 1 kpl 138 885,40 e, 5+1 oikein 4 kpl 14 161,60 e, 5 oikein 1 194,77 e, 4+1 oikein 52,61 e, 4 oikein 27,34 e, 3+1 oikein 10,44 e, 3 oikein 5,30 e, plus oikein — e.

Euro­jack­pot pe 19.5.: 1, 5, 8, 20, 35. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 12. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 3 kpl 905 688,50 e , 5 oikein 95 917,20 e, 4+2 oikein 5 650,50 e, 4+1 oikein 288,20 e, 3+2 oikein 223,50 e, 4 oikein 87,90 e, 2+2 oikein 37,10 e, 3+1 oikein 19,50 e, 3+0 oikein 16,50 e, 1+2 oikein 16,50 e, 2+1 oikein 10,30 e.

Tiis­tai-Joke­ri: 0 4 1 7 3 8 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 3 1 5 5 1 4 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 6 8 1 9 7 6 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 1 6 7 0 3 3 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai­va­kio: X2X X12 1XX X112. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 6 kpl 17 394,51 e, 11 oikein 773,08 e, 10 oikein 54,52 e.