Onko onnel­li­suu­tem­me lai­nas­sa tulevaisuudelta?

Onnel­li­suu­den tut­ki­jat ovat tut­ki­muk­sis­saan saa­neet sel­vil­le, että varak­kuu­den ja onnel­li­suu­den välil­lä val­lit­see vah­va posi­tii­vi­nen kor­re­laa­tio. Tämä nousee eri­tyi­ses­ti esil­le kan­so­jen ver­tai­lus­sa. Yksi­lö­ta­sol­la hen­ki­löil­lä, joil­la raha on eri­tyi­sen tär­keä, tyy­ty­väi­syys elä­mään on alem­mal­la tasol­la. Heil­lä on unoh­tu­nut, että elä­mäs­sä on mui­ta­kin tär­kei­tä puo­lia, kuten ihmis­suh­tei­den hoito.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus