Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät teki henkilövalintoja

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Törmälän tilalla Siikajoella. Yhteiskuvassa vasemmalta Mika Syrjäpalo, Kirsi Paldanius, Katja Luhtanen, jatkava varapuheenjohtaja Risto Huovinen, Pia Hanski ja puheenjohtaja Jussi Riikonen. Kuvasta puuttuvat Harri Heikkilä ja Ari Takanen.Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Törmälän tilalla Siikajoella. Yhteiskuvassa vasemmalta Mika Syrjäpalo, Kirsi Paldanius, Katja Luhtanen, jatkava varapuheenjohtaja Risto Huovinen, Pia Hanski ja puheenjohtaja Jussi Riikonen. Kuvasta puuttuvat Harri Heikkilä ja Ari Takanen.

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien vuo­si­ko­kouk­ses­sa yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen valit­tiin ero­vuo­rois­ten tilal­le kausil­le 2022–2023 Pia Hans­ki Kem­pe­le, Har­ri Heik­ki­lä Pyhä­jär­vi, Kir­si Pal­da­nius Raa­he, Mika Syr­jä­pa­lo Limin­ka ja Ari Taka­nen Oulu. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa toi­mi­kaut­taan Jus­si Riikonen.

Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat vuon­na 2022 Jani­na Forss Oulu, Ris­to Huo­vi­nen Oulu, Annuk­ka Kää­riäi­nen Oulu, Kat­rii­na Ruo­nio Oulu ja Sebas­tian Sten­fors Oulu. Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niä on kak­si, jois­ta toi­nen on aina ero­vuo­ros­sa. Vara­jä­se­nek­si valit­tiin vuo­sik­si 2022–2023 Kat­ja Luh­ta­nen Hau­ki­pu­das. Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­ne­nä jat­kaa Tee­mu Nurk­ka­la 2022.