Poh­din­taa ja luo­vuu­den kukois­tus­ta

Kel­lon ylä­kou­lun valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­hon tai­de­näyt­te­ly “Rik­kai­den ihmis­ten pra­meat Uplan­dia -bileet” on esil­lä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 1.5. saak­ka. Esil­lä on valo­ku­via, koru­ja ja naa­mioi­ta. Näyt­te­lyyn mukaan on otet­tu myös runo­ja ja teks­te­jä. Vii­me syk­sy­nä alka­nees­sa ja kevää­seen saak­ka jat­ku­vas­sa ker­hos­sa on valo­ku­vat­tu, maa­lat­tu, teh­ty savi- ja raa­pus­tus­töi­tä, koru­ja ja naa­mioi­ta. Ohjel­mas­sa on ollut valo­ku­vaus­ret­ki kau­pun­kiin ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus