Pikiee­pos on rak­kau­de­no­soi­tus Kalevalalle

Marianne Kauppilan Pikieepos-näyttely avattiin Galleria MABD:ssa viime keskiviikkona. Pikieepos on Kauppilan intohimoprojekti Kalevalan kuvittamiseksi, ja hän on työstänyt kuvituksia aktiivisesti vuoden ajan.Marianne Kauppilan Pikieepos-näyttely avattiin Galleria MABD:ssa viime keskiviikkona. Pikieepos on Kauppilan intohimoprojekti Kalevalan kuvittamiseksi, ja hän on työstänyt kuvituksia aktiivisesti vuoden ajan.

Aja­tus syn­tyi kuusi vuot­ta sit­ten. Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Marian­ne Kaup­pi­la oli kan­san­opis­ton kuva­tai­de­kurs­sil­la saa­nut val­miik­si ensim­mäi­sen kui­tu­kär­ki­ky­nä­työn­sä, joka esit­ti korp­pia. Kor­pin pään tilal­la tosin oli ainoas­taan kallo.

- Sil­loin jo tie­sin, että olen löy­tä­nyt sen tyy­lin, jol­la haluan tule­vai­suu­des­sa vie­lä kuvit­taa Kale­va­lan, Kaup­pi­la kertoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus