Yli-Iin Myl­lyn uudet omis­ta­jat Pia Alpi­la ja Mika Varan­ka: tavoit­tee­na Koko Kylän Mylly

Mika Varanka ja Pia Alpila haluavat luoda Myllystä koko kylän olohuoneen, jossa kyläläiset voivat järjestää myös omia tapahtumia matalalla kynnyksellä.Mika Varanka ja Pia Alpila haluavat luoda Myllystä koko kylän olohuoneen, jossa kyläläiset voivat järjestää myös omia tapahtumia matalalla kynnyksellä.

Kun Yli-Iin Tai­to­Myl­ly sul­ki oven­sa kesä­kuun alus­sa, herä­si kylä­läis­ten kes­kuu­des­sa huo­li sii­tä, miten koko kylän koh­taa­mis­paik­ka­na toi­mi­neen raken­nuk­sen ja sen toi­min­nan oikein käy. Har­va tie­si, että Myl­ly­ra­ken­nuk­sen omis­ta­juus oli siir­ty­nyt uusiin käsiin jo helmikuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus