Perut­tu, perut­tu, peruttu…

Ran­ta­poh­jas­ta 25.6.1981: Kou­lus­sa: “Mis­tä oppi­sim­me, kir­joi­te­taan­ko sydä­mel­li­nen yhdel­lä vai kah­del­la ämmäl­lä?” kysyi opet­ta­ja ja vas­ta­si: “Yhdel­lä, sil­lä mie­hen sydä­meen mah­tuu vain yksi ämmä.” A.K. Hau­ki­pu­das Ja sit­ten tähän päi­vään: Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ria­vus­tuk­set ovat haet­ta­vis­sa mar­ras­kuus­sa. Vuo­den 2021 kult­tuu­ria­vus­tuk­set ovat haet­ta­vi­na 2.–27.11.. Avus­tuk­sia voi­daan myön­tää tai­teen ja kult­tuu­rin toi­mi­joil­le sekä tai­teen ammat­ti­lai­sil­le ja hei­dän muo­dos­ta­mil­leen työryhmille.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus