Pate­nie­men teko­jääl­lä avajaiset

Teko­jään ava­jai­sia vie­tet­tiin Pate­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.11. koko per­heen luis­te­lu­ta­pah­tu­mas­sa. Pate­nie­men urhei­lu­kes­kuk­sen teko­jää on laa­jen­tu­nut, kun vuon­na 2020 val­mis­tu­neen teko­jää­ken­tän vie­reen on raken­net­tu 400 met­rin luistelurata.

Uudel­la luis­te­lu­ra­dal­la voi har­ras­taa ret­ki- ja kun­to­luis­te­lua, ja sin­ne tulee vuo­ro­ja myös pika­luis­te­li­joil­le. Laa­jen­nuk­sen myö­tä 4 400 neliö­met­rin luis­te­lua­lue kas­vaa 9 400 neliö­met­riin. Teko­jää­ken­tän ava­jai­sia vie­tet­tiin nyt ensim­mäis­tä ker­taa, sil­lä koro­na-aikaan ei pääs­ty juh­li­maan teko­jään ensim­mäi­sen vai­heen valmistumista.

Pate­nie­men urhei­lu­kes­kuk­ses­sa para­nee myös kesä­la­jien har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Ken­täl­le tulee käyt­töön ylei­sur­hei­lun heit­to­paik­ka, sadan met­rin juok­susuo­ra sekä hyp­py­la­jien pai­kat pituu­teen, kol­mi­loik­kaan ja kor­keu­teen. Lisäk­si urhei­lu­kes­kuk­seen tulee skeit­ti­paik­ka, joka raken­ne­taan kesäl­lä 2024.