Oulun polii­si pal­jas­ti suu­ren huumerikoksen

Poliisi takavarikoi suuren määrän amfetamiinia huumerikosten tutkinnan yhteydessä.

Oulun polii­si­lai­tos on pal­jas­ta­nut kesän aika­na rikos­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa epäil­lään Ruot­sis­ta tuo­dun Suo­meen huo­mat­ta­via mää­riä amfe­ta­mii­nia ja kan­na­bis­ta. Tut­kin­nas­sa saa­tiin estet­tyä ison amfe­ta­mii­nie­rän pää­sy myyn­tiin ja katu­kaup­paan Suo­meen. Polii­si on sel­vit­tä­nyt use­aa eri kan­sa­lai­suut­ta ole­van orga­ni­saa­tion levit­tä­neen huu­mausai­nei­ta Oulun alu­eel­la. Orga­ni­saa­tion toi­mes­ta epäil­lään tuo­dun kesän aika­na maa­han erit­täin suu­ri amfe­ta­mii­nie­rä, jos­ta on saa­tu polii­sin suo­rit­ta­mil­la etsinnöillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus