Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat loka-marraskuussa

Syksyn influenssarokotukset alkavat Iissä marraskuussa.

Ran­ta­poh­ja Oulu/ Ii Kaik­kiin Oulun hyvin­voin­ti­kes­kuk­siin (Hau­ki­pu­das,  Kii­min­ki, Kaak­ku­ri, Kon­tin­kan­gas, Myl­ly­oja ja Tui­ra) sekä ter­veys­a­se­mil­le (Kai­jon­har­ju, Raja­ky­lä ja Oulun­sa­lo) voi tul­la otta­maan kausi-influens­sa­ro­kot­teen vii­koil­la 45 ja 46. Roko­tuk­sia anne­taan maa­na­nis­ta tors­tai­hin 6.11.–9.11. ja 13.11.–16.11. kel­lo 15–17. Poik­keuk­se­na ovat Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet. Yli­kii­min­gis­sä roko­tuk­sia anne­taan kah­te­na kes­ki­viik­ko­na 1.11.  ja 15.11. kel­lo 8–16. Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­tees­sä rokotuspäivät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus