Kaik­ki mukaan liikkumaan!

Kyl­lä. Kaik­ki saa­vat osal­lis­tua Ran­ta­poh­jan jär­jes­tä­mään Poruk­ka liik­keel­le! ‑kun­toi­lu­tem­pauk­seen. Vakuu­tan tätä asi­aa nyt sik­si, että meil­le tän­ne toi­mi­tuk­seen ehti jo tul­la kysy­mys sii­tä, onko kai­kil­la mah­dol­li­suus olla muka­na liik­ku­mas­sa Ran­ta­poh­jan tem­pauk­ses­sa. Tie­dän koke­muk­ses­ta, että kun yksi ihmi­nen kysyy meil­tä täl­lais­ta asi­aa, niin jos­sain on aina­kin sata muu­ta, jot­ka poh­ti­vat samaa seik­kaa. Eli mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä tempauksessa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus