Oulu­hal­lis­sa ajanva­raukseton lin­ja kakkos­ro­kotteita varten

Oulu­hal­lin jouk­ko­ro­ko­tus­pis­teel­lä on avat­tu uusi ajan­va­rauk­se­ton walk in ‑lin­ja kak­kos­ro­kot­tei­ta var­ten niil­le, joil­la on kulu­nut vähin­tään 8 viik­koa ensim­mäi­ses­tä koro­na­ro­kot­tees­ta. Jaet­ta­va­na on vain Moder­nan roko­tet­ta, jota voi­vat ottaa sekä ykkös­ro­kot­teen Moder­nal­la että ykkös­ro­kot­teen Pfize­rin rokot­teel­la saa­neet hen­ki­löt. Uudel­la lin­jal­la ei ole tar­jol­la Pfize­rin roko­tet­ta. Syy­nä tähän menet­te­lyyn on uhka sii­tä, että erä Moder­nan roko­tet­ta van­he­nee. Roko­tuk­sen aikais­ta­mi­nen sekä rokot­teen vaih­ta­mi­nen on THL:n hyväk­sy­mä menettely.

Aukio­loa­jat ovat samat kuin 1. walk in ‑lin­jal­la eli ma–ti kel­lo 9–15, ke kel­lo 9–17 ja to–pe kel­lo 9–15. Jos kak­kos­ro­kot­teek­si halu­aa Pfize­rin rokot­teen, täy­tyy odot­taa omaa kakkosrokotusaikaansa.