OSAOn suo­sio jat­kuu, Hau­ki­pu­taan yksi­kön haki­ja­mää­rä kas­voi

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­to OSAOon haki yhteis­haus­sa 2222 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Yhtä opis­ke­lu­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,3 haki­jaa. OSAO on ollut vii­me vuo­det maan suo­si­tuin ammat­tio­pis­to suur­ten, monia­lais­ten ammat­tio­pis­to­jen jou­kos­sa. Veto­voi­mai­sim­mat haku­koh­teet OSAOs­sa oli­vat: kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan perus­tut­kin­to (5,5 ensi­si­jais­ta hakijaa/aloituspaikka), media-alan ja kuval­li­sen ilmai­sun perus­tut­kin­to (4,70 ensi­si­jais­ta hakijaa/aloituspaikka) sekä tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan perus­tut­kin­to (3,12 ensi­si­jais­ta hakijaa/aloituspaikka). Kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jar­mo…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus