Hau­ki­pu­taan lukion suo­sio kas­vaa räjäh­dys­mäi­ses­ti

Haukiputaan lukion rehtori Sirpa Risteelä otaksuu, että niin yliopistoyhteistyö kuin pitkät perinteet kansainvälisyydessäkin ovat omiaan kasvattamaan koulun suosiota. Kuvassa tutkija Laura Kytövuori ja opettaja Niko Ruuskanen luotsaamassa Haukiputaan lukion ja Oulun yliopiston monitieteellisen yhteiskurssia, joka yhdistää useamman oppiaineen. (Arkisto: Auli Haapla)

Oulun lukioi­hin haki tänä kevää­nä 1778 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Hau­ki­pu­taan lukioon oli ensi­si­jai­sia haki­joi­ta 145 ja aloi­tus­paik­ko­ja 158. Kii­min­gin lukioon haki 1. haku­toi­vee­na 78 haki­jaa, aloi­tus­paik­ko­ja on kaik­ki­aan 90. Hau­ki­pu­taan lukion aloi­tus­paik­ko­ja nos­tet­tiin tule­val­le syk­syl­le 30 oppi­las­pai­kal­la ja Kii­min­gin lukion vii­del­lä. Hau­ki­pu­taan osal­ta nos­to tuli sel­väs­ti tar­pee­seen haki­ja­mää­rän nous­tes­sa lähes 50 ensi­si­jai­sel­la haki­jal­la vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus