Onne­lan Per­he­päi­vä alkaa jälleen

Onne­lan Per­he­päi­vään kokoon­nu­taan jäl­leen tiis­tai­sin Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Loma­ko­ti Onne­las­sa. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on ensi vii­kol­la 28.9. Ovet ovat avoin­na kel­lo 10 ‑14. Per­he­päi­vään ovat ter­ve­tul­lei­ta koto­na hoi­det­ta­vien pien­ten las­ten per­heet sekä yksi­na­su­vat ikäih­mi­set. Läm­min ruo­ka tar­jo­taan kel­lo 11–12 pää­ra­ken­nuk­ses­sa ja muu­toin kokoon­nu­taan Unel­mas­sa. Onne­lan pihal­la on myös help­po ulkoil­la las­ten kanssa.

Lep­poi­san yhdes­sä­olon ja kes­kus­te­lun lomas­sa aihe­pii­rei­nä ovat sie­ni­ruo­kien resep­tit ja ruo­kien val­mis­tus ja yrt­ti­tie­tous. Ohjel­mas­sa on myös käden­tai­to­ja ja tai­tei­lua. Hoi­to­ja voi ostaa päi­vän aikana.

Syys­lo­ma­vii­kol­la 43 toi­min­taa on maa­nan­tai­na, tiis­tai­na ja keskiviikkona.

Loma­ko­ti Onne­lan toi­min­taa Saa­ri­kan­kaan­tie 5:ssä tukee Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus, Onne­lan vapaa­eh­toi­set sekä loma­ko­din verkostot.