Oma­ko­ti­tont­te­ja löy­tyy myös Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 4.9. kel­lo 16. Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 73 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­la sijait­see kah­dek­san, Hol­mas­sa yksi, Kel­lon Leton­ran­nal­la seit­se­män, Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kah­dek­san ja Jää­lis­sä yksi. Myös Vesa­lan­mäel­lä, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa, Jää­kä­rin­kan­kaal­la ja Tas­ki­las­sa on tont­te­ja haettavana.

Tont­te­ja on lisäk­si vapaas­sa haus­sa esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä. Kai­kis­ta ton­teis­ta löy­tyy tie­to­ja Oulun kau­pun­gin verkkosivuilta.