Ojaan aje­taan tal­vel­la liuk­kaan kelin ja yli-innok­kai­den auraa­jien saattelemina

Millainen vakuutus autossa on? Usein vakuutus korvaa ammattihinaajan käytön ilman omavastuuta eikä hinaajan käyttö vaikuta bonuksiin.Millainen vakuutus autossa on? Usein vakuutus korvaa ammattihinaajan käytön ilman omavastuuta eikä hinaajan käyttö vaikuta bonuksiin.

Tal­vel­la hinausau­to kut­su­taan nykäi­se­mään ojaan suis­tu­nut auto takai­sin tiel­le sel­väs­ti useam­min kuin kesäl­lä. Tal­vi­sia ojaan­ajo­ja selit­tää pait­si liu­kas keli, myös aura-auton lii­an laveat ajo­liik­keet. Kun tie yli­au­ra­taan ojan pääl­le, auto tip­puu her­käs­ti ojaan. – Kau­pun­geis­sa kadut ovat lumen auraa­mi­sen takia tal­vi­sin pal­jon kapeam­pia kuin kesäi­sin. Maa­seu­dul­la tiet ovat vas­taa­vas­ti pal­jon leveäm­piä”, hinausa­lan yrit­tä­jä Roger Frejborg… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus