Odo­te­tut ruop­pauk­set alkoi­vat Mar­tin­nie­men edus­tal­la

Ruoppauslautan kaivinkone kaivaa savimoreenia meren pohjasta Kurtinhaudan venereitillä. Pääurakoitsija R-Towing Oy:n toimitusjohtaja Pekka Rahja kertoo, että vähälukuiset veneilijät, joita marraskuisella merellä enää näkee, ovat osanneet hiljentää vauhtiaan ruoppauskaluston läheisyydessä ja suhtautuneet muutoinkin ruoppauksiin positiivisesti. Rantapohjan nettisivulla ja Facebookissa on videokuvaa ruoppauslaitteistosta työssään.

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set ovat eden­neet sii­hen pis­tee­seen, että pää­ura­koit­si­ja R-Towing Oy on alku­vii­kos­ta tuo­nut ruop­paus­ka­lus­ton­sa Mar­tin­nie­men edus­tal­le. Siel­tä ruop­pauk­set ete­ne­vät koh­ti Kii­min­ki­jo­ki­suu­ta sekä lopul­ta itse Kii­min­ki­joel­le aina Hau­ki­pu­taan kir­kon ja van­han nelos­tien sil­lan kupee­seen. – Parin vii­kon kulut­tua ollaan Kii­min­ki­jo­ki­suul­la, jos vain tuu­let pysy­vät suo­tui­si­na, eikä pak­ka­nen ala teh­dä jäi­tä, R-Towin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Rah­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus