Odo­te­tut ruop­pauk­set alkoi­vat Mar­tin­nie­men edus­tal­la

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set ovat eden­neet sii­hen pis­tee­seen, että pää­ura­koit­si­ja R-Towing Oy on alku­vii­kos­ta tuo­nut ruop­paus­ka­lus­ton­sa Mar­tin­nie­men edus­tal­le. Siel­tä ruop­pauk­set ete­ne­vät koh­ti Kii­min­ki­jo­ki­suu­ta sekä lopul­ta itse Kii­min­ki­joel­le aina Hau­ki­pu­taan kir­kon ja van­han nelos­tien sil­lan kupee­seen. – Parin vii­kon kulut­tua ollaan Kii­min­ki­jo­ki­suul­la, jos vain tuu­let pysy­vät suo­tui­si­na, eikä pak­ka­nen ala teh­dä jäi­tä, R-Towin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Rah­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus