Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Ylikiimingin osallisuusryhmän Armiida Hämäläinen ja Aada Ojala olivat tuomassa lasten ja nuorten kaupunkikokoukselle ylikiiminkiläisten määrärahaehdotusta koulun sisätilojen oleskelu- ja opiskelupaikkojen parantamisesta. (Kuvankaappaus kokouslähetyksestä)Ylikiimingin osallisuusryhmän Armiida Hämäläinen ja Aada Ojala olivat tuomassa lasten ja nuorten kaupunkikokoukselle ylikiiminkiläisten määrärahaehdotusta koulun sisätilojen oleskelu- ja opiskelupaikkojen parantamisesta. (Kuvankaappaus kokouslähetyksestä)

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus