Mita­li­sa­det­ta aikui­sur­hei­lun SM-kisois­ta

Maija Kupula (vas.) Haukiputaalta voitti juoksussa kolme SM-kultaa ja hopean aikuisurheilun SM-kisoissa. Vierellä kilpasisko Riitta Leppämäki Kuopiosta.Maija Kupula (vas.) Haukiputaalta voitti juoksussa kolme SM-kultaa ja hopean aikuisurheilun SM-kisoissa. Vierellä kilpasisko Riitta Leppämäki Kuopiosta.

Suo­men Aikui­sur­hei­lu­lii­ton ylei­sur­hei­lun SM-kisat pidet­tiin Jyväs­ky­läs­sä vii­me vii­kon lopul­la. Kisois­ta tuli hie­nos­ti menes­tys­tä hau­ki­pu­taa­lai­sil­le ja kii­min­ki­läi­sil­le urhei­li­joil­le.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Kum­pu­la (Oulun Pyrin­tö) voit­ti juok­sus­sa kul­taa N70-sar­jas­sa 200, 400 ja 800 met­rin mat­koil­ta ja hope­aa 100 met­rin mat­kal­ta.

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den Kei­jo Aal­to­nen (M65) voit­ti SM-kul­taa pai­no­hei­tos­sa ja mou­ka­ris­sa ja hope­aa kie­kon­hei­tos­sa. Saman seu­ran Timo Kopak­ka­la voit­ti kul­taa mou­ka­ris­sa, hope­aa kie­kos­sa ja prons­sia pai­no­hei­tos­sa.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Hen­na Anun­ti (N40) pin­koi kul­taa 80 met­rin aidois­sa ja toi hope­aa pituus­hy­pys­sä ja kor­keu­des­sa.

– Kisat meni­vät tosi hyvin. Sää oli kyl­lä kolea, läm­min­tä vain 9–10 astet­ta ja vet­tä­kin satoi, mut­ta hyvän alku­läm­mit­te­lyn ansios­ta juok­su­mat­kat sujui­vat hyvin, ker­toi Mai­ja Kum­pu­la.

– Kisa­tun­nel­ma oli hie­no ja kan­nus­tim­me toi­siam­me hyviin suo­ri­tuk­siin. Jyväs­ky­läs­sä kuu­lim­me, että mah­dol­li­ses­ti aikui­sur­hei­lun MM-kisat käy­dään vuo­den pääs­tä Tam­pe­reel­le. Täs­tä olim­me innois­sam­me, sii­nä­pä tavoi­tet­ta tule­vaan, iloit­si Kum­pu­la.