Meri­var­tios­to val­voo myös kelkkailua

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man par­tiot ovat suo­rit­ta­neet tal­ven ja kevään aika­na maas­to­lii­ken­teen­val­von­taa Tor­nion ja Kala­joen väli­sel­lä val­von­ta-alu­eel­laan. Eri­tyi­ses­ti vii­kon­lop­pui­sin kelk­kai­li­joi­ta on tavat­tu run­saas­ti. Pää­sään­töi­ses­ti asiat ovat olleet kun­nos­sa, mut­ta val­von­nan yhtey­des­sä on kui­ten­kin tavat­tu alai­käi­siä ajo-oikeu­det­to­mia hen­ki­löi­tä ja tie­a­lu­eel­la oikeu­det­to­mas­ti aja­via. Edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si myös lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­tet­tu­ja kelk­ko­ja on tavat­tu lii­ken­tees­sä. Alku­vii­kos­ta par­tio tapa­si moot­to­ri­kel­kal­la liik­ku­neen hen­ki­lön jota epäil­lään tör­keäs­tä rattijuopumuksesta.

Lisäk­si Meri­var­tios­to muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta hätä­kat­kai­si­men ja suo­ja­ky­pä­rän käy­tös­tä. Tur­val­li­seen kelk­kai­luun ei myös­kään sovi päih­teet, rat­ti­juo­pu­mus­sään­nök­set kos­ke­vat myös kelkkailijaa.