Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lo tuhou­tui täysin

- Tämä on niin surullista. Työväentalosta on ihania muistoja, kertoi Marjo Raappana vierellään tyttäŠret Jenna ja Miia. Raappanat asuivat työväentalon yhteydessä toimiessaan talonmiehenä.

Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­los­ta on jäl­jel­lä enää rau­niot. Tuli­pa­lo koi­tui Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon koh­ta­lok­si kol­man­nen ker­ran sen his­to­rian aika­na myö­hään lau­an­tai-ilta­na syt­ty­nees­sä rajus­sa tuli­pa­los­sa. Jäl­ki­sam­mu­tus- ja rai­vaus­työt jat­kui­vat vie­lä pit­kään sun­nun­tai­na. Tuli­pa­lon syt­ty­mis­syy­tä ei vie­lä tie­de­tä. Polii­si ja pelas­tus­lai­tos sel­vit­tä­vät asi­aa. Tut­kin­nan­joh­ta­ja Irme­li Kor­ho­nen Oulun polii­si­lai­tok­sel­ta sanoi maa­nan­tai­na Ran­ta­poh­jal­le, että ei kom­men­toi syt­ty­mis­syys­tä täs­sä vai­hees­sa mitään. Tut­ki­muk­set jatkuvat.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus