Man­si­kat kyp­sy­vät haas­ta­vas­ta tal­ves­ta huolimatta

Mansikka kypsyy ripotellen, ja Mikkosen marjatilalla ensimmäiset marjat korjataan talteen jo tällä viikolla. Satohuippu ajoittunee heinäkuun puoleenväliin.

Koti­mai­sen man­si­kan seson­kiai­ka on käsil­lä. Mik­ko­sen Mar­ja­ti­lan isän­tä Erk­ki Mik­ko­nen tote­aa, ettei kysees­sä ole todel­la­kaan mikään man­si­kan huip­pu­vuo­si. Vähä­lu­mi­nen, kyl­mä tal­vi teki man­si­koi­den tal­veh­ti­mi­ses­ta vai­ke­aa, ja tai­met kär­si­vät pak­kas­vau­rioi­ta. – Vii­me tal­ve­na satoi välil­lä vet­tä ja sit­ten taas pakas­tui kun­nol­la. Man­si­koil­le paras oli­si kun­non van­han ajan tal­vi, jol­loin tal­vi­ke­lit tule­vat ajal­laan ja lun­ta sataa riittävästi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus