Väli­pa­las­ta ener­gi­aa kesäpäivään

Leipä on hyvä vaihtoehto välipalalla. Marttayhdistyksen mukaan leivälle on hyvä sujauttaa levitteen lisäksi vaikkapa juustoviipale sekä kasviksia.

Kesä­lo­mal­la päi­vä­ryt­mi kokee usein muu­tok­sia, kun kou­luun ei tar­vit­se nous­ta kukon­lau­lun aikaan ja kau­niis­ta kesäil­lois­ta tekee mie­li naut­tia ilta­myö­hään asti. Tasai­ses­ta ate­ria­ryt­mis­tä oli­si sil­ti hyvä pitää kiin­ni, jot­ta ener­gi­aa kesä­puu­hiin riit­tää var­mas­ti. Kun on kii­re ran­nal­le, ulkoi­le­maan tai viet­tä­mään aikaa kave­rei­den kans­sa, on nopea väli­pa­la pik­ku­nä­län pelas­tus. Ruo­ka­tie­to-yhdis­tyk­sen mukaan väli­pa­lat ovat tär­keä osa päi­vän ruokarytmiä,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus