Mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen suo­sion kas­vu näkyy alueella

Monia karavaanarielämässä kiehtoo luonnon läheisyys, vapaus pysähtyä upeisiin paikkoihin ja uusiin ihmisiin tutustuminen.

Monet suo­ma­lais­per­heet suun­taa­vat loma-aja­tuk­sen­sa nyt koti­maan mat­kai­luun ja mat­kai­lua­jo­neu­voi­hin. Tilas­tot ker­to­vat mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen kysyn­nän räjäh­tä­neen huh­ti­kuus­sa. Rekis­te­röi­ty­jen mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi tam­mi-huh­ti­kuus­sa mel­kein 10 pro­sent­tia vuo­den takai­ses­ta. J. Rin­ta-Joup­pi Oy ker­too tie­dot­tees­saan, että suo­ma­lai­set etsi­vät kevään aika­na mat­kai­luau­to­ja ja ‑vau­nu­ja netis­tä lähes kol­me ker­taa enem­män kuin vuo­si sit­ten. Yri­tyk­sen mat­kai­lua­jo­neu­voi­hin liit­ty­vil­lä tuo­te­si­vuil­la todet­tiin jopa mel­kein 300 prosentin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus