Toi­mit­ta­jal­ta: Lun­ta tupaan

Lumi on tal­vel­la ihan kivaa ja lumi­sa­de­kin, mut­ta muka­vuu­den rajo­ja on jo koe­tel­tu märän suh­teen. Lun­ta alkaa olla joka paik­ka täyn­nä ja tuis­ku yllät­tää usein sil­loin, kun sitä vähi­ten kai­pai­si. Lumi­töi­tä on koti­ta­louk­sis­sa pii­san­nut ja auraa­jil­la on riit­tä­nyt ura­koin­tia riip­pu­mat­ta sii­tä, onko pyhä vai arki tai mikä vuo­ro­kau­den­ai­ka tahan­sa. Kai­nuus­sa tyk­ky­lu­mi on aiheut­ta­nut jo viikkotolkulla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus