Rei­jo Goman jät­tää työt nuoremmille

Yrityksensä myymälässä viime vuodet työskennellyt Reijo Goman täyttää tänään 70 vuotta.

Tänään 70 vuot­ta täyt­tä­vä put­kia­sen­nus­yrit­tä­jä Rei­jo Goman aikoo jät­tää työn­teon nuo­rem­mil­le. Hän on tosin naut­ti­nut elä­ket­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta pitä­nyt sii­tä huo­li­mat­ta avoin­na put­ki­liik­keen myy­mä­lää päi­vit­täin seit­se­mäs­tä nel­jään. – Eihän täs­sä kau­pas­sa pal­jon asiak­kai­ta käy, mut­ta olen huo­leh­ti­nut fir­man tava­ran tilauk­sis­ta ja vas­taa­not­ta­mi­ses­ta ja teh­nyt kai­ken­lais­ta pik­ku puu­haa. Olen ollut täs­sä ilmai­se­na työn­te­ki­jä­nä. Yritykselle… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus